Política de protecció de dades de caràcter personal

Dades de contacte

De conformitat amb el que s'estableix al Reglament general de protecció de dades (RGPD) i qualsevol altra legislació vigent que pugui ser aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal:

 1. Us informem que les vostres dades personals introduïdes a través de la secció corresponent del lloc web http://www.lavinotecatorres.com, així com les que, si escau, pugueu facilitar en el futur en el marc de la vostra relació amb aquesta entitat, seran recollides i tractades per LA VINOTECA TORRES, SLU, amb les finalitats següents:

  1. Contacta amb nosaltres:

   • Gestionar els dubtes o les consultes que pugueu tenir.

   • Fer estudis amb finalitats estadístiques

  2. Recepció de la nostra Newsletter:

   • Gestionar vostres dades per enviar-vos informació comercial.

   • Fer estudis amb finalitats estadístiques.

  3. Recepció d'informació comercial personalitzada

   • Gestionar les vostres dades per enviar-vos informació comercial personalitzada d'acord amb els vostres gustos i preferències.

   • Fer estudis amb finalitats estadístiques..

   Si heu marcat la casella d'acceptació de tramesa d'accions personalitzades d'acord amb els gustos i preferències que heu pogut manifestar mitjançant l'accés a determinades àrees del web, us enviarem comunicacions comercials personalitzades.

  4. Recepció d'informació per a l'assistència als nostres esdeveniments i tasts:

   • Gestionar les vostres dades per enviar-vos informació i invitacions per als nostres esdeveniments i tasts, com també altres activitats relacionades a les nostres instal•lacions.

   Si heu marcat la casella d'acceptació corresponent.

 2. El responsable del tractament és LA VINOTECA TORRES, SLU, amb domicili fiscal al carrer Comerç, núm. 22, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), i les vostres dades personals únicament seran tractades per aquesta entitat.

 3. Aquest tractament és legítim perquè heu donat el vostre consentiment.

 4. Per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades, així com revocar el consentiment prestat per a la tramesa de comunicacions comercials, o el consentiment al tractament de dades personals, us podeu adreçar per escrit al carrer Comerç, núm. 22, Vilafranca del Penedès (Barcelona), o per mitjà de correu electrònic a l'adreça dataprotect@lavinotecatorres.es, incloent-hi la referència "Dades personals" i, en ambdós casos, adjuntant-hi una fotocòpia del DNI o del passaport.

  A més a més, en cada tramesa informativa sobre els nostres productes i serveis, inclourem un enllaç o adreça electrònica vàlida habilitada perquè us pugueu donar de baixa d'aquestes comunicacions.

 5. Conservarem les vostres dades mentre no revoqueu el consentiment donat per al seu tractament.

 6. Podeu exercir el vostre dret de reclamació davant l'autoritat competent, que a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es.